Onze Sponsors

Welkom

  • welkom_tean.png

  • tkk.png

  • TEAN op Facebook

  • tbl.png

Speech van de Voorzitter op de Nieuwjaarsborrel

Afdrukken
PDF

Beste TEAN’s,

Vanaf deze plek nogmaals allemaal welkom op de traditionele nieuwjaarborrel van onze tennisvereniging.

Om te beginnen felicitaties aan onze leden Gaby Uljee en Sandra van der Sloot die eergisteren als “Racing Diva’s” de 24 uur van Dubai in hun BMW voor de tweede keer op rij wonnen. Geweldige prestatie!

Ik heb deze korte speech gisteren geschreven en dan heb je de verschrikkelijke gebeurtenissen in Frankrijk van afgelopen week heel vers in je hoofd zitten. Het is eigenlijk tegenstrijdig dat tolerantie bij 99.99% van de mensheid leidt tot zo’n intolerantie bij een minieme groep mensen. Verschillende meningen geven de wereld dialoog en kleur. Bij tennis hebben wij ook wel eens tegengestelde meningen en daar hebben wij een oplossing voor gevonden: Dat heet een let! Ik hoop dat u allen dat middel in 2015 weer inzet daar waar nodig.

Lees meer...

TEAN Leden administratie

Afdrukken
PDF

TEAN Leden administratie; u wordt benaderd voor een update!

Al een aantal jaar brengen wij nog ‘slechts’ twee club ‘magazines’ uit en gaat veel communicatie via email; Facebook en de site van TEAN. De nieuwe statuten laten ook toe dat jaarrekening en dergelijke via email verspreid wordt. Het is daarom belangrijker dan ooit dat wij over de meest accurate gegevens beschikken. Email adressen en mobiele nummers hebben de eigenschap nogal mobiel te zijn. Begrijpelijk is het niet de eerste of tweede gedachte om de TEAN ledenadministratie hiervan op de hoogte te stellen en dus zitten wij ondertussen met een bestand wat redelijk ‘verouderd’ is. Wij hebben daarom een aantal leden benaderd voor hulp bij het opschonen en up to date brengen van ons bestand. Alle leden worden daarom in de komende weken telefonisch benaderd en gevraagd naar hun huidige contactgegevens. Wij hopen dat u hier aan mee kunt werken; dan kunnen wij de hele administratie up to date brengen waarna wij alle leden kunnen mailen hoe zijzelf in de toekomst hun gegevens actueel kunnen houden. Wij hopen op deze manier beter in contact met jullie te komen en blijven!

Tean nieuwsbrief nummer 1, 2015 is uit!

Afdrukken
PDF

tean_nwsbrf_balkEr is weer een nieuwe editie uit van de Tean Nieuwsbrief
Niet ontvangen? Gewoon even aanmelden.

Uitnodiging en Stukken Bijzondere ALV en jaarlijkse ALV

Afdrukken
PDF

Onderstaand artikel verschijnt in ons clubblad wat as vrijdag 7 november bij u op de mat ligt. Omdat een vergadering waarin statuten gewijzigd worden ten minste drie weken van te voren aangemeld moet worden deze mail. Het bestuur realiseert zich dat het onwaarschijnlijk is dat er op 24 november het quorum van meer dan 205 leden aanwezig zal zijn maar wij kunnen in ieder geval al vragen beantwoorden mochten die bij de leden leven. De meest opvallende verandering betreft het verschuiven van het boekjaar naar een kalenderjaar.

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement voor TEAN

De laatste revisie van de statuten van de vereniging was in 1984 en het is noodzakelijk een aantal zaken aan te passen aan de huidige tijd. De KNLTB helpt verenigingen daarbij met voorbeeld teksten en keuzes helder te maken. Onze clubsponsor Notaris Kroes in Alphen zal een en ander formeel vastleggen. In samenwerking met hen hebben wij een voorstel geformuleerd tot wijziging om de statuten weer van onze tijd te maken. Het zijn geen wereldschokkende veranderingen en er is een document vervaardigd waarin de leden kunnen zien welke wijzigingen er voorgesteld worden. De meest opvallende is dat het boekjaar van de vereniging verschuift van een 30 september jaareind naar een kalenderjaar. Dit sluit met name beter aan bij het gebruik van het park wat tegenwoordig tot begin november doorloopt. Het komende boekjaar loopt dan 15 maanden van 1 oktober 2014 t/m 31 december 2015. De voor leden merkbare consequentie is dat de jaarvergadering opschuift van december naar februari wat gelijk een mooie start is voor het nieuwe seizoen.

Deze wijziging moet conform onze huidige statuten goedgekeurd worden in een vergadering waar tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Dat komt uit op 205 leden. Deze vergadering staat gepland voor maandag 24 november aanstaande.

Gezien de jaarlijkse opkomst bij de Algemene Leden Vergadering is het onwaarschijnlijk dat het benodigde aantal van 205 leden gehaald kan worden. Wij maken dan ook alvast bekend dat mocht deze vergadering door onvoldoende quorum geen doorgang kunnen vinden er dan binnen drie weken een vervangende vergadering zal plaatsvinden en wel op 8 december; tijdens ons reguliere ALV. Op dat moment is een 2/3 instemming van het aantal aanwezige leden voldoende om hierover te beslissen.

Dus, in het kort de agenda voor deze wijziging:

Maandag 24 november 20:00 Clubhuis TEAN Bijzondere Algemene Leden Vergadering met als enig agendapunt de goedkeuring van de veranderingen in de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Indien onvoldoende belangstelling wordt ter plekke een nieuwe vergadering bijeengeroepen op:

Maandag 8 december 20:00 Clubhuis TEAN de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering waar dit punt onderdeel van de agenda zal zijn.

Hieronder de links naar de stukken:

  1. Huidige statuten van TEAN
  2. Huidig huishoudelijk reglement
  3. Wijzigingsdocument statuten
  4. Wijzigingsdocument huishoudelijk reglement
  5. Agenda bijzondere ALV 24 november

Openingstijden Clubhuis in het na-seizoen

Afdrukken
PDF

In de maand oktober wordt er nog competitie gespeeld en zijn de banen zoals gebruikelijk nog voor alle leden toegankelijk. In overleg met de pachters Arjan en Eugenie is echter het clubhuis door de weeks van 12:00 tot 17:00 gesloten. In de avond en gedurende het weekeinde is het clubhuis in principe open; echter, er zijn er geen formele openingstijden, het is afhankelijk van het aantal mensen dat nog speelt.  Eugenie en Arjan benadrukken dat zij graag open zijn en kunnen er in overleg met hen zeker andere afspraken worden gemaakt.

Woensdag 15 oktober is er aan het eind van de dag een bedrijfsevent van onze sponsor Frames waarbij ook een geschat zestal banen bezet zijn van 18:00 – 20:00.

Laten wij hopen op een mooie oktobermaand met nog veel buiten tennis!

Kalender

Maart 2015
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4